Vi flyttar gränsen för vad som är möjligt.

 

Våra produkter finns ute i rymden, nere på havsbotten och överallt där emellan. Kundernas behov och efterfrågan avgör hur vi använder våra material och vilka lösningar vi erbjuder.

Elitkomposits utvecklingsavdelning är ytterst utmaningsdriven. Som specialister inom komposittillverkning, med fokus på glasfiber- och kolfiberbaserad arkitektur, har vi genom åren har vi hjälpt många företag och organisationer att komma förbi de konventionella konstruktionsmaterialens begränsningar. Detta skapar konkurrensfördelar på kundernas respektive marknad och öppnar för tekniska landvinningar. Som totalleverantör erbjuder vi konstruktion och utveckling för både mindre och större serieproduktioner.

Kompositproducent och utvecklare på elitnivå.

Vi tillverkar produkter i främst epoxybaserad komposit, med armering av kolfiber och glasfiber men även Kevlar/Armid och andra syntetiska fiber. Med förfinade tillverkningsmetoder klarar vi att hålla en hög och jämn kvalitet. Tack vare en effektiv organisation med fokus på att snabbt driva projekt till produktionsstatus har vi blivit en självklar partner för krävande kunder inom t. ex rymd-, försvars-, och medicinteknikindustrin.

 

Innovation

Vid utveckling av kompositprodukter utvecklar man inte bara produkten utan också materialet och processen. Vår erfarenhet blir er resurs när ni involverar oss i ert projekt!

 

ISO-certifiering

Elitkomposit AB är certifierat enligt ISO 9001.

 

SERIEPRODUKTION

En prototyp eller tiotusentals serieenheter per år? Elitkomposit hjälper er att utveckla både produkten och maskinerna som tillverkar den. Genom åren har vi konstruerat och byggt ett stort antal produktionsstationer. Hos Elitkomposit får ni kvalificerat DFM-stöd och all vår erfarenhet av maskinbyggnad.

Elitkomposit har en unikt bred erfarenhet av att leverera till olika branscher med olika behov. Men den gemensamma nämnaren är alltid krävande produkter åt krävande kunder. De minsta detaljerna väger 0,14 gram och de största närmare 2,7 ton. Men de är båda komplexa strukturer designade för att uppfylla väldigt specifika krav. Vi löser det!

Alltid i framkant

 

Elitkomposit är beläget i Uddevalla på det anrika varvsområdet. Det gamla inredningssnickeriet med sina 6300 m2 är numera hemvist åt 34 hängivna medarbetare och all den maskinutrustning som krävs för att tillverka riktigt sofistikerade kompositer. Trots vår blygsamma storlek är vi tillsammans med ett fåtal andra företag i Europa med i den exklusiva skara som levererar banbrytande lösningar till bland annat rymd- och försvarsindustri.

 

Utveckling och produktion

Vi kan kolfiber och vet vad som är möjligt och inte inom kompositproduktion. Vår expertis och vårt tekniska team hjälper kunderna att på effektivaste sätt ta projekten från tidig fas till fullt genomfört och produktionsstart. I täta samarbeten beaktar vi allt, från kravspec till producerbarhet och kostnadskontroll.

 

Produktionsmetoder

Elitkomposit AB har både bred och djup förståelse för ett flertal olika produktionsmetoder. Det betyder att vi kan erbjuda det bästa alternativet för varje applikation och erbjuda precis den lösning som bäst motsvarar förväntningarna på pris och prestanda.

 

Modern tillverkning med renrumsproduktion

Med dryga 6300 m2 moderna produktionslokaler har vi kapacitet för både effektiv prototyptillverkning och serietillverkning. I vårt klass 6 renrum godkänt enligt ISO SS-EN ISO 14644 klarar vi av extra krävande tillverkning, exempelvis satellitdelar och artefaktfria röntgenbord.

I Trollhättan ligger vårt helägda dotterbolag, verktygstillverkaren Hagman Prototyp där verktygstillverkning och all skärande efterbearbetning äger rum. Största maskinen klarar 3.6 x 2.6 x 1.2 meter 5-axligt. Där står också fyra moderna Negri Bossi formsprutor i vilka vi bland annat utvecklar produktionsteknik för termoplastkompositer.

Exempel på tillverkning

Här är ett axplock på produkter som vi har tillverkat åt både svenska och internationella kunder:

Rullstol Panthera X

Elitkomposit tillverkar kompositen till världens lättaste rullstol. Med sina 2.1kg lyftvikt (dvs utan hjul) är den hälften så tung som närmsta konkurrent. Stolen byggs av förinpregnerad (prepreg) kolfiber av högmodultyp i fristående metallverktyg. Konsolideringstryck erhålls av invändiga formgjutna latexblåsor (BIM, Bladder Inflation Moulding).
Elitkomposit har utvecklat härdprocessen med det integrerade termoplastytskiktet och hjälpt Panthera med produktutveckling. Över 4000 stolar är producerade.

Mammografiobjektbord Philips Healthcare

Elitkomposit är serieleverantör av objektbord för lågdosmammografi till Philips Healtcare. Kraven på renhet är extrema då artefakter större än 10 μm ej får finnas i röntgenfönstret. Därför byggs objektbordet i renrum och det ingående materialet röntgas för att säkerställa renhet. Eventuella störningar i materialet stansas ur och ersätts med godkänt material. Elitkomposit har tillverkat över 1000 objektbord.

Kompetens i världsklass

Elitkomposit AB har genom åren har förvärvat djup kunskap inom produktionsteknik för kompositer. Vi tillämpar dagligdags en handfull olika processer. Vi har byggt upp en unik kompetens inom verktygs- och maskinbyggnad för att klara specifika process- och produktkrav.

När ni vänder er till oss kan ni vara säkra på att vi hjälper er att välja rätt process och rätt material för just er applikation. Vare sig det handlar om hållfasthet eller geometriska krav, om elektriska krav eller utmattningstålighet hjälper vi er att möta – och oftast överträffa – kravställningen.

Materialkunskap, processkännedom och vår innovationsförmåga rörande produktionsutrustning gör att vi alltid kan erbjuda den mest kostnadseffektiva och tekniskt mest lämpade lösningen på varje applikation.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?
Kontakta oss här.

 

0522 – 65 77 60
info@elitkomposit.se

Elit Komposit
Magnus Abelsson, VD

0522-657766

Elit Komposit
Stefan Constantin, Utvecklingschef / Kvalitetschef

0522-657767

Elit Komposit
Linda Larsen, Produktionschef

0522-657768

Elit Komposit
Erik Kullgren, Process- och Konceptutvecklare

0522-657761

Elit Komposit
Andreas Simonsson, M.Sc. Konstruktionsledare

0522-657762

Elit Komposit
Patrik Torstensson, Konstruktion, verktygs och bearbetningsspecialist

0522-657763

 

Elit Komposit
Magnus Larsson, Produktionsledning

0522-657765

Elit Komposit
Niclas Robertsson, Produktionsteknik

0522-657764

Copyright © 2024